Sunday Jun 11, 2023

פרק 45- היכרות עם מחלקת כספים

אז תראו, כפי שאמרתי העונה הזאת היא עונה שבאה לאתגר אותי (ואתכם) במחשבה ובלמידה יותר על ה ״מה סמביב״ ולהתקרב יותר לביזניס.

היום, פרק סופרררר חשוב ומעניין על מחלקת כספים.

הפרק הזה חשוב מכמה סיבות:
פעם אחת כי מחלקת משאבי אנוש וגיוס עובדת צמוד עם מחלקת כספים

פעם שניה כדי הבנת עולם תוכן עוזרת לגייס טוב ומדויק יותר אנשי כספים.

הזמנתי את תמר ארדה, מנהלת מחלקת הכספים בחברת אטרה כדי ללמוד ממנה

הפרק מחולק לשלושה חלקים:
החלק הראשון הוא טיסה 2000 אלף רגל מהקרקע: מה זה עלות תפעולית, עלות גולמית, לאן משויך שכר פיתוח ושכר של אנשי תמיכה ( רמז, כל אחד מהמחלקות נכנס לרכיבי רווח והוצאות שונים!)

דיברנו על הפונקציות השונות, מי הן אנשי חשבות השכר, רואה חשבון, כלכלנים, מי הוא ״אוצר החברה״, איך משקיעים את הכסף, כל מה שקשור להוצאות מס והוצאות מימון וטיפול בנושאי מיסים.

 

החלק השני ירדנו לקרקע ודיברנו על מה מאפיין כל אחת מהפונקציות ומה הוא קריטי להצלחה בגיוס שלהן (דקה 27)

 

החלק השלישי על מקורות גיוס ואיך אפשר לגייס מנהלות חשבונות? המשרה הכי קשה בי פאררר (דקה 43)

תודה תמר על שיחה מלאה צחוק, בצבע אפור מנצנץ , את מדהימה, מרשימה ותודה שלימדת אותי את כל מה שחשוב לי לדעת ולא ידעתי שאני לא יודעת

למי מכם שעוד לא הצטרף לקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, זה הזמן! ״גיוס ומה שמסביב- הקבוצה״

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 Tal Assayag. All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320