Sunday May 14, 2023

פרק 42- בעד ונגד חבר מביא חבר

לא מספיק מדברים על הצדדים הפחות חיוביים של חבר מביא חבר.

הפעם בחרתי לארח את שלי אלבק, מנהלת הגיוס הגלובאלית בחברת אינקרדיבילד.

פרק שהולך לאתגר את השיח על מקור גיוס כל כך שגור ונוכח בחיי היום יום שלנו.

בחלק הראשון נציג נקודות הסתכלות מזויות שונות.

החלק השני עוסק בשאלה איך אפשר לצמצם את מקור הגיוס של חבר מביא חבר ומה אפשר לעשות כדי לעלות את אחוז המקור!

שיחה שמאוד נהנהתי להקליט!

שלי אלבק את אדירה ומאוד נהנהתי לשוחח איתך!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 Tal Assayag. All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320