Thursday Mar 17, 2022

פרק 14- איך לדבר אמריקאית: הדרך לגייס ולעבוד עם אמריקאים

מכירים את הביטוי ״דבר לאחרים כפי שהיית רוצה שידברו אליך״? אז זהו, זה פחות עובד עם אמריקאים, זה יותר כמו ״דבר אל אחרים כפי שהם היו רוצים שידברו אליהם״  וזה בערך מסכם את הפרק כולו
?אבל השאלה היא איך הם רוצים שנדבר אליהם

אין ספק שיש פער תרבותי גדול בין ישראלים לאמריקאים, ואם פעם חשבנו שרק מי שמגייסת משרות בארה״ב צריכה להבין לעומק את שורשי התרבות וסגנון התקשורת, היום זה כבר לא מספיק

התרבות האמריקאית מחלחלת במוקדם או במאוחר לתוך חדרי הישיבות שלנו, שיחות עם קולגות וממשקים הרבה יותר משמעותיים.

בפרק הזה נפלו לי כמה אסימונים, בעיקר ההבנה שיש שתי שפות: שפת האנגלית ושפת אמריקאית

בקיצור פרק חובה לכל מי שבא בממשק כזה או אחר עם אמריקאים

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 Tal Assayag. All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320